DELL EMC POWEREDGE R750 RA MẮT 2021
Ngày cập nhật 20/02/2022

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750 ra mắt 2021 Dell Technologies vừa cập nhật dòng máy chủ Dell EMC PowerEdge với tổng cộng 17 model bao gồm cả mới và refreshed. Trong khi có rất nhiều thứ đáng lưu ý trong danh mục đầu tư, các hệ thống 2U bộ xử lý kép đã được thử…

Tin Tức Thị Trường

Xem thêm
DELL EMC POWEREDGE R750 RA MẮT 2021
Ngày cập nhật 20/02/2022

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750 ra mắt 2021 Dell Technologies vừa cập nhật dòng máy chủ Dell EMC PowerEdge với tổng cộng 17 model bao gồm cả mới và refreshed. Trong khi có rất nhiều thứ đáng lưu ý trong danh mục đầu tư, các hệ thống 2U bộ xử lý kép đã được thử…

SERVER

Xem thêm
DELL EMC POWEREDGE R750 RA MẮT 2021
Ngày cập nhật 20/02/2022

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750 ra mắt 2021 Dell Technologies vừa cập nhật dòng máy chủ Dell EMC PowerEdge với tổng cộng 17 model bao gồm cả mới và refreshed. Trong khi có rất nhiều thứ đáng lưu ý trong danh mục đầu tư, các hệ thống 2U bộ xử lý kép đã được thử…