Dell Precision 7960 Tower chính thức ra mắt với sức manh ấn tượng cho dòng máy trạm worksation 2023
Ngày cập nhật 19/10/2023

Dell Precision 7960 Tower là đại diện mới nhất cho máy trạm workstation chuyên biệt đến từ thương hiệu Dell dánh cho cho công việc đồ họa chuyên nghiệp với những tác vụ phức tạp, nặng nề yêu cầu phần cứng phải có khả năng xử lý mạnh mẽ cùng khả năng vận hành bền bỉ theo yêu cầu…

DELL EMC POWEREDGE R750 RA MẮT 2021
Ngày cập nhật 20/02/2022

Tin Tức Thị Trường

Xem thêm
Dell Precision 7960 Tower chính thức ra mắt với sức manh ấn tượng cho dòng máy trạm worksation 2023
Ngày cập nhật 19/10/2023

Dell Precision 7960 Tower là đại diện mới nhất cho máy trạm workstation chuyên biệt đến từ thương hiệu Dell dánh cho cho công việc đồ họa chuyên nghiệp với những tác vụ phức tạp, nặng nề yêu cầu phần cứng phải có khả năng xử lý mạnh mẽ cùng khả năng vận hành bền bỉ theo yêu cầu…

DELL EMC POWEREDGE R750 RA MẮT 2021
Ngày cập nhật 20/02/2022

SERVER

Xem thêm
Dell Precision 7960 Tower chính thức ra mắt với sức manh ấn tượng cho dòng máy trạm worksation 2023
Ngày cập nhật 19/10/2023

Dell Precision 7960 Tower là đại diện mới nhất cho máy trạm workstation chuyên biệt đến từ thương hiệu Dell dánh cho cho công việc đồ họa chuyên nghiệp với những tác vụ phức tạp, nặng nề yêu cầu phần cứng phải có khả năng xử lý mạnh mẽ cùng khả năng vận hành bền bỉ theo yêu cầu…

DELL EMC POWEREDGE R750 RA MẮT 2021
Ngày cập nhật 20/02/2022